DO Saal 1

In by info@tanz-kiel.de

Jugend (Grund- oder F-Kurs)
-
Jugend-Anfänger
Jugend-F-Kurs

Paare Medaillenstufe (Bronze/Silber/Gold)
-
Medaillen-Stufen Tanzkreis (Bronze/Silber/Gold)

Fit & Aktiv / Generation Gold
-
GenerationGold Tanzkreis

Paare Anfänger WTP1+2 (Grund-Kurs und Fortgesch.-Kurs)
-
Fortgeschrittenen-Kurs WTP2 (8x90 Min.)

Paare Anfänger WTP1+2 (Grund-Kurs und Fortgesch.-Kurs)
-
Fortgeschrittenen-Kurs WTP2 (8x90 Min.)