MO Saal 1

In by info@tanz-kiel.de

Jugend (Grund- oder F-Kurs)
-
Jugend-Anfänger
Jugend Grundkurs
Robin Grimm Robin Grimm

Paare Fortgeschrittene (WTP2)
-
Anfänger II (Paare-F-Kurs 8 x 90 Minuten)

Sommer-Ferien-Workshops
-
Sommer-Ferien-Workshop
Paare Grundkurs / Hochzeits-Schnellkurs

Paare Grundkurs WTP1 / (Hochzeits-/Schnellkurs)
-
Grundkurs WTP1 (8x90 Min.) Hochzeits-/Schnellkurs (4x90 Min.)

Sommer-Ferien-Workshops
-
Sommer-Ferien-Workshop
Salsa Workshop (Anfänger & Fortgeschrittene)